Заява

Україна потребує глибокого аналізу ситуації в сфері захисту прав людини

Заява керівника українського представництва «Мережі Солідарності – Інтернешнл»  (Solidaritätsnetz international) Андрія Гожого про необхідність проведення детального аналізу ситуації в Україні щодо уникнення політично мотивованих справ.

В останні роки в Україні спостерігається різке погіршення ситуації з дотриманням прав і основоположних свобод людини. Даний факт неодноразово знаходив своє відображення в численних звітах як українських, так і міжнародних правозахисних організацій.

Небезпека ситуації полягає в тому, що негативна тенденція з правами людини фіксується практично за всіма вразливими напрямками: починаючи від падіння рівня свободи слова та порушення права людини на свободу віросповідання і закінчуючи численними випадками переслідування осіб на підставі порушення справ, що мають ознаки політично мотивованих.

На превеликий жаль, в умовах тривалого військового конфлікту на Донбасі і внутрішньополітичної боротьби право на владу і правосуддя перетворилося в засіб зведення рахунків з політичними і бізнес-конкурентами, а також, що особливо небезпечно, – на інструмент міжнародної політики.

У цій ситуації основоположні права людей стають розмінною монетою в руках можновладців, які задля власних інтересів кидають за грати невинних людей, не розуміючи, що за кожним таким випадком стоять реальні людські долі.

Сьогодні рівень порушення людських прав в Україні досяг загрозливих масштабів. Ця проблема вимагає негайного втручання правозахисників, яким слід подвоїти свої зусилля для виправлення ситуації.

Українське представництво «Мережі Солідарності – Інтернешнл» має намір направити свої зусилля на глибокий аналіз ситуації з правами людини в країні для того, щоб уникнути нових жертв правової дискримінації.